Gurluşyk izolýasiýa materiallaryny we önümlerini öndürmegiň tehnologiýasy

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Nebit-gaz
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  174
 • Göwrümi

  2.32 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Biziň dersimizde nebit ambarlarda nebit we nebit önümlerini saklaýan rezerwuarlaryň tiplerine we olaryň konstruktiw tapawudyna hem-de amatly ulanmak çärelerine uly üns berilýär. Mundan başga-da, dersde tehnologiki geçirijilerini we tutuş nebit ambaryny ykdysady nukdaý nazardan alynyp ulanmagyny, şol hatarda, nebit ambarlaryny magistral nebitönümgeçirijilerine we nebiti gaýtadan işleýän zawodlara (NGIZ) birikdirmek meseleleri göz öňünde tutulýar. Dersiň ahyrky bölegi nebitönüminiň ýitgi teoriýasyna we eksperimental ýagdaýda nebit - önüm bugarma arkaly ýitgisini öwrenmeklige gönükdirlendir. Dersiň tamamlaýjy böleginde dürli görnüsli nebit ammarlarynda ýükleme düşürme iş operasiýalary seredilýär. Nebit ammarlary dünýä tejribesinde ulanylýan iň täze enjamlaryny, öndürijilikli mehanizmleri ulanmaklyga esaslanyp zähmet öndürijiligi we ,,hususy bahasyny" kemeltmek meseleleri giňden seredilýär.

Teswirler