Hikmetler

Hikmetler

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Türkmen dili we edebiýaty
 • Ýazylan wagty

  29.11.2004
 • Görülen sany

  350
 • Göwrümi

  2.67 MB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

«Medinede Muhammetden» soň «Türküstanda Hoja Ahmet» diýdiren, türkmeniň meşhur piri Hoja Ahmet Ýasawy seljuk türkmenleri zamanynda ýaşap, ajaýyp hikmetleri ýazyp galdyran ussat şahyrdyr. 800 ýyllap dowam eden uly bir edebi mekdebi galdyran Hoja Ahmet Ýasawy seljuk türkmenleri döwründe döwlet diliniň pars dilidigine garamazdan, ilkinji bolup oguz türkmen dilindäki ýazuwly edebiýaty esaslandyrypdyr. Eliňizdäki bu kitap iň kämil hem ygtybarly golýazma nusgalary esasynda neşire taýýarlanyldy. Hoja Ahmet Ýasawynyň hikmetlerinde ündeýän halallyk, päklik, dogruçyllyk, ynsanperwerlik, yşk hem yrfan (Beýik Biribara we onuň ýaradan zatlaryna söýgi), watansöýüjilik, ynsap hem imanlylyk ýaly umumyadamzat ahlagynyň gözelligi — Türkmenbaşy eýýamynyň ýaşlaryna ruhy terbiýe bermekde uly mekdep bolup hyzmat eder.

Teswirler

@GTIsamsyklar 7 aý öň
Tuweleme tuweleme eden azabynyza