Kosmiki geodeziýa

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Geografiýa, geoylymlar
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  161
 • Göwrümi

  1.39 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Emeli hemralara gözegçiligiň netijeside geodeziki meseleleri çözmek çylşyrymly matematiki meseleleriň biri bolup dürýar. Dürli materiklerde ýerleşen nokatlaryň arasyndaky geodeziki arabaglanyşygy hemralaryň kömegi bilen kesgitlemek mümkiçiliöreýär. Şeýle geodeziki arabaglanyşyk belli bir koordinatlar ulgamy beýleki koordinatalar ulgamyna geçmeklige we tersine mümkinçiligi döreýär. Materikleriň arasy uzak bolýanlygy sebäpli bu meseläni geodeziki usullaryň (triangulýasiýa we poligonometriýa) komegi bilen çözmek mümkin däldir. Hemralaryň hereketlerine gözegçilik etmek nookatlaryň koordinatalaryny ýaly wajyp meseleleri çözmeklige mümkinçilik döredýär.

Teswirler