Maglumatlary ugratmak we habarlary özleşdirmek

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Informatika we tehnologiýalar
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  183
 • Göwrümi

  1.32 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Bu kitapda siz “Esasy maglumatlar ,Maglumat birlikleri ,Hasaplaýyş maşynyň işini guramak, EHM-iň öndürilişi ,EHM-iň strukturasyAnalog hasaplaýyş maşynlary,Passiw elementli AHM-iň gurluşy,Opersasion güýçlendirijiler,Elektronly analogly gurluşlar, Aragatnaşyk kanallary we olaryň esasy häsiýetnamalary,Tor tehnologiýalarynyň mümkinçilikleri we artykmaçlyklaryÝerli (lokal) torlar. Ýerli kompýuter toruň apparat üpçünçiligi ,Kabelsiz ýerli kompýuter tory,Ethernet kompýuter tory,Deňderejeli torlar,Ýerli torlaryň topologiýalary, Internet global kompýuter tory, kompýuter toruny gurnamagyň apparat we programma serişdeleri” we başga-da birnäçe maglumatlary okap bilersiňiz.

Teswirler

@GunchaLara 3 aý öň
Good!