Maliýeleşdirmek we karz bermek

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Ykdysadyýet, menejment
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  173
 • Göwrümi

  1.11 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Geljekki döwrüň esasy maksady bazar ykdysadyýeti we netijeli halkara hyzmatdaşlygy esasynda ilatyň ýokary derejeli ýaşaýyş üpjünçiligi bolan, ykdysady taýdan ösen döwleti göz öňünde tutýan Türkmenistany ösdürmekden ybaratdyr. Şu maksada ýetmek üçin Türkmenistanda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak zerur, şol hünärmenleriň bir topary bolsa, ykdysadyýetçilerdir.

Teswirler