Mikroelektronikanyň tehnologiýasy

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Informatika we tehnologiýalar
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  217
 • Göwrümi

  6.18 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Okuw kitabynyň mikroelektron gurluşlaryny ýygnamak bölüminde mikroelektron çatgylarynyň platalarynda ýelimlemek usuly, galaýylamak usuly giňden öwrenilýär. Içki güýjenmelere gözekçilik, mikroelektron gurluşlarynyň simleriniň uçlary ýygnalandaky mikrokebşirleme, ýylylyk kompresiýasy, gytak impuls ýyladyjyly basyşly kebşirleme, kontakt kebşirlemesi, ultrases kebşirlemesi bu bölümde aýratyn orun eýeleýär. Okuw kitabynyň ikinji bölüminde fotolitografiýanyň manysy we ondaky esasy prosesler öwrenilýär. Mikroelektron gurnamalarynyň tehnologi ýasyndaky litografiki prosesleri, fotogalyplardaky reper bellikleri, fotorezistiň perdele ýji bardasyndan rezistiw perdesini aýyrmak, şekilleri geçirmek usullary giňişleýin öwrenilýär. Okuw kitaby ýokary okuw mekdepleriniň maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary, maglumat-ölçeg tehnikasy we tehnologiýasy, mikroelektronika we ýarym geçiriji enjamlar, fizika, radiofizika we elektronika hünärleriniň talyplary üçin niýetlenendir.

Teswirler

@Agaly 7 aý öň
Ey boljak okasan