Mineral dökünleriň, duzlaryň, aşgarlaryň tehnologiýasy

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Himiýa
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  184
 • Göwrümi

  1.58 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Häzirki wagtda daýhanlaryň esasy «kömekçileriniň» biri hasaplanýan hem-de hasyllylygyň ep-esli ýokarlandyrylmagyna, ekinleriň guramak we sowuk howada, zyýanly mör-möjeklere we dürli kesellere garşy çydamly bolmagyna aýratyn üns berilýär.Tebigy kaliý duzlary önümçilik üçin esasy çig mal bolup durýar, şeýle duzlaryň ägirt uly gorlary Türkmenistanyň köp ýerlerinde duş gelmek bolýar.

Teswirler