Nebit-gaz pudagynyň ykdysadyýeti

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Nebit-gaz
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  169
 • Göwrümi

  2.54 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Önümçiligiň ýokary hilliligini kämilleşdirmek bazar şertlerinde inwestirleme prosessiniň esasyny emele getirýän täzelik girizmek görnüşinde amala aşyrylýar. Täzden girizilen kada( tazelik girizmek) –bu peýdaly netijäniň ösüşini berän we adatça, ylmyň we tehnikanyň üstünliklerine esaslanan talaby kanahatlandyrmanyň täze usuly. Inwestirlemeler( inýýestment - inlis sözünde kaptal goyumlar diýmegi anlatýar). Şonuň bilen “inwestirlemelere” we “maýa goyumlara” sinonim hokminde seretmek bolýar. Emma inwestirleme düşünjesi giň bolup, öz düzümine dürli maýa goýumlardan başga - da bir tarapdan önümçilik eýeçiligine hukugy gazanmaga edilen önümçilik harçlamalary we beýlekitarapdan bolsa, täze önümiň bazara girizilmegi üçin edilýän çykdajylary hem alýar.

Teswirler