Nebit -gaz we senagat gidrogeologiýasy

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Nebit-gaz
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  175
 • Göwrümi

  4.86 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Bu kitap birnäçe bölümlerden ybarat bolup, birinji bölümde Gidrogeologiýanyň esasy düşünjilerine, ikinji bölüminde nebit-gaz ojaklarynyň ýerasty suwlarynyň himiki düzüminiň, fiziki häsiýetleriniň aýratynlyklaryna, ýerasty suwlaryň düzüm dörediji komponentleri, olara mahsus aýratynlyklary, üçünji bölümde nebit-gaz ojaklarynyň döremeginde, göçürilmeginde, dargamagynda ýerasty suwlaryň edýän täsiri barada, şeýle-de nebit-gaz ojaklaryny gözlemekde nyşana hökmünde, peýdaly gazma baýlyklaryň ýataklary özleşdirlende gidrogeohimik kriteriýalara salgylanylýanlygy we ýerasty suwlary hapalaýan çeşmeleri kesgitlemek barada giňişleýin durlup geçilýär. Kitapda nebit-gaz gözleglerinde, barlaglarynda ulanylýan gidrogeologik synag-barlag işleri, paleogidrogeologik, paleogidrogeodinamik, paleogidrogeohimik barlaglaryň maglumatlarynyň ulanylşy barada maglumat berilýär. Kitapda nebit-gaz ojaklarynyň peýdaly suw erginleri, olary aýawly ulanmaklyga bagyşlanan meseleleriň üstünde durlup geçilýär.

Teswirler