Nebit we gaz guýularyň gurluşygyny taslamak

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Nebit-gaz
 • Ýazylan wagty

  01.01.2010
 • Görülen sany

  169
 • Göwrümi

  4.29 MB
 • Formaty

  PDF
ýükle

Ylmy maglumat barada

Dersi öwrenmek bilen birlkde geljekki hünarmen, önümli gatlagy açrnagyň usulyny saýlamagy we guýynyň gurluşyny taslamagy; gatlaklaryň hersi ücin buraw ereinleriniň görnüşlerini saýlamagy nebit gazly ýerleri petiklemegiň usullaryny saýlamagy; burawlamak pursatynda ýa-da guýynya gurluşyny tamamlamakda duşýan we käniň işläp özleşdirilmegine geljekde täsir etjek kynçylyklara garşy göreşmegiň usullaryny özbaşdak dogry saýlamagy başarmaly. "Nebiti we gaz guýylaryň gurluşygyny taslamak" dersi beýleki nebit gaz çykaryjy önümçiligine degişli dersleriň hemmesi bilen baglanşyklydyr.

Teswirler