Täsinlikler dünýäsi

Täsinlikler dünýäsi

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Türkmen dili we edebiýaty
 • Ýazylan wagty

  09.03.1997 ý.
 • Görülen sany

  1198
 • Göwrümi

  28.51 MB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

Bu kitabyň esasy maksady, täsin-täsin faktlary size elýeterli edip, faktlar basgançaklarynyň üsti bilen älem, ylym ummanyna syýahata çagyrmakdyr. Ylymlarynyň dürli pudaklaryndan söz açýan, dürli dillere degişli bir-birinden parhly ýüzlerçe kitaplar göz öňünde tutulyp ýazylan bu "Täsinlikler dünýäsi" kitaby 4 ýylyň dowamynda taýynlandy. Kitabyň aglaba bölegi bolsa "Zaman-Türkmenistan" gazetinde "Bulary bilýärsiňizmi?" atly ýörite rubrika astynda neşir edildi. Galan bölegi bolsa Türkmenistanyň metbugat organlary bolan "Türkmenistan", "Watan", "Nesil", "Syýasy söhbetdeş" we "Mugallymlar gazeti" ýaly gazetleriň 3 ýylyň dowamynda çykan sanlarynda okyjylara ýetirildi.

Teswirler

@Perminator 9 aý öň
Nadip almaly muny?
@oraZIK 8 aý öň
Yukle dp durana bas
@oraZIK 8 aý öň
Bla zrya zamanyn her sanyna garashypdyryn,shu kitaby alaymaly eken
@Shamammet 6 aý öň
gowy
@Hanmuhammet 1 aý öň
Maslahat beryan gowy eken
@Serdarddd 1 hepde öň
Gowy